top of page

Aanmelden

Hoe?

De aanmelding gebeurt via het online aanmeldingsformulier.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Contacteer ons dan via het algemeen nummer 03 237 25 29.

Er worden tijdens de aanmelding een aantal algemene vragen gesteld om een beter beeld te krijgen van jouw zorgvragen. Vervolgens wordt er bekeken of jij of je kind in aanmerking komt voor ons revalidatieaanbod. Bij twijfel wordt de aanmelding individueel besproken op het aanmeldingsteam. . Het besluit van het team wordt aan jou doorgegeven.

Door wie?

De aanmelding moet gebeuren door de zorggebruiker zelf of door één van de ouders of voogd van de zorggebruiker. Dit kan eventueel onder begeleiding van een vertrouwenspersoon of ondersteuner.

De datum waarop je het online aanmeldformulier invult, is de datum die gebruikt wordt op onze wachtlijst.

Start behandeling

Wanneer de aanmeldingsprocedure is afgerond en jij of je kind in aanmerking komt voor behandeling, is het wachten tot er een plaats vrij komt voor behandeling. De precieze wachttijd is moeilijk in te schatten. Iedere zorggebruiker moet aangesloten zijn bij de zorgkas alvorens een traject van start kan gaan.

Wegens een te lange wachtlijst is er een tijdelijke aanmeldingsstop voor kinderen met ASS.

bottom of page