top of page

AD(H)D

Wat is AD(H)D?

Kinderen met ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) hebben het moeilijk om zich te concentreren. Ze zijn overbeweeglijk en impulsief. Ze hebben het moeilijk om taken te verrichten die ze niet leuk vinden en opdrachten af te werken. Het opvolgen van aanwijzingen is moeilijk. Ze vallen anderen gemakkelijk in de rede en zijn enorm snel afgeleid. Ze zitten nooit stil. Deze personen zijn vaak fantasierijk en creatief in het bedenken van oplossingen.

Er bestaat een vorm van ADHD waarbij alleen concentratiestoornissen voorkomen, en de overbeweeglijkheid ontbreekt. Deze vorm wordt ADD (Attention Deficit Disorder) genoemd, en is minder makkelijk herkenbaar dan ADHD.

Kinderen met een diagnose AD(H)D kunnen in ons centrum terecht voor multidisciplinaire therapie als er problemen in de ontwikkeling zijn. Kinderen met AD(H)D kunnen in ons centrum terecht voor zowel individuele als groepstherapie. Ook ouderbegeleiding maakt deel uit van het behandelaanbod.

bottom of page