top of page

MDT

Multidisciplinair team

Het Antwerps Revalidatiecentrum heeft ook een Multidisciplinair Team (MDT) dat erkend is door het VAPH. Wij ondersteunen personen met een (vermoeden van) handicap bij de aanvraag voor ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Voor een aanvraag van zorg en begeleiding, hulpmiddelen (IMB) en/of een Persoonsvolgend Budget (PVB) kan je bij ons terecht. ​Zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen maken we verslagen op.

Doelgroepen

 

Ons team is gespecialiseerd in gehoor– en ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, spraak- taalontwikkelingsstoornissen en mentale beperking). Personen met één van deze beperkingen of een combinatie ervan kunnen zich bij ons aanmelden.

Ons team bestaat uit een NKO-arts, psycholoog, maatschappelijk werker, hulpmiddelendeskundige (logopedist-audioloog) en zorgzwaarte-inschalers.

Individuele materiële bijstand (IMB  of Hulpmiddelen)

Indien je o.w.v. je beperking nood hebt aan hulpmiddelen of aanpassingen die jouw leven gemakkelijker kunnen maken, dan kan ons multidisciplinair team je helpen met het opmaken van een multidisciplinair verslag en adviesrapport (A-document, module A en D).

Het VAPH heeft een lijst van erkende hulpmiddelen. Ze kunnen je financieel  tegemoetkomen in de aankoop van één van deze hulpmiddelen door een deel of het volledige bedrag te vergoeden.

Persoonsvolgend Budget (PVB)

 

Ons multidisciplinair team stelt multidisciplinaire verslagen op (module A, B en C) voor meerderjarigen in het kader van een aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB). Het PVB is een budget op maat waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen. Op een objectieve manier via een  zorgzwaarte-inschaling (ZZI)  beschrijven we jouw mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsnoden. Het MDT gaat ook samen met jou na hoe dringend je deze ondersteuning nodig hebt en beschrijft dit in een multidisciplinair verslag.

De eerste aanvraag voor PVB of IMB moet gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar.

De opmaak van onze verslagen is gratis.

 

Contact

mdt@arc-reva.be

Voor aanvragers die revalidatie volgen op het ARC :

  • Aanvraag hulpmiddelen en zorg: Maatschappelijk werker - Guido D’ Eer

 

Voor externe aanvragers :

  • Aanvraag hulpmiddelen: Hulpmiddelendeskundige - Kristin Van Driessche

  • Aanvraag Persoonsvolgend Budget: ZZI-inschalers - Kathleen Mertens

bottom of page