top of page

FINANCIEEL

 • Bij aanvang van een multidisciplinair onderzoek of start/verlenging van een behandeltraject dient een aanvraag te gebeuren tot tegemoetkoming in de revalidatiekosten. Wij stellen deze aanvraag samen met jou op en richten deze tot jouw verzekeringsinstelling (zorgkas). De concrete procedure kan je terugvinden op het departement Zorg.

 • De kosten voor een multidisciplinair zorgtraject in een Centrum voor Ambulante Revalidatie worden bijna volledig gedragen door de Vlaamse sociale bescherming. Als revalidatiecentrum zullen wij de kosten die door de Vlaamse sociale bescherming worden gedragen, factureren aan uw verzekeringsinstelling (zorgkas).

 • Als zorggebruiker dien je enkel het persoonlijk aandeel (remgeld) te betalen, wat € 2,20 bedraagt (laatste update bedrag: 01/01/2024).

 • Dit bedrag geldt per type revalidatieverstrekking dat je in het revalidatiecentrum krijgt, ongeacht de duur van de afspraken die dag (minimumduur is 30 minuten). We onderscheiden daarbij volgende types van revalidatieverstrekkingen:

  1. diagnostische of therapeutische interventies t.a.v. de zorggebruiker

  2. interventies t.a.v. de context (bv. ouder(s), partner, leerkracht)

  3. ‘outreachende’ interventies (in de woon- of leefwereld van de zorggebruiker).

 • Wanneer je recht hebt op verhoogde terugbetaling bij de verzekeringsinstelling betaal je niets en worden de kosten helemaal gedragen door de Vlaamse sociale bescherming.

 • Op het einde van elke kalendermaand wordt een factuur gemaakt. De factuur van de voorbije maand wordt jou toegezonden samen met een overschrijvingsformulier waarop het door jou te betalen bedrag is vermeld. Indien je vragen hebt over jouw factuur of betaling kan je terecht bij jouw contextbegeleider van het revalidatiecentrum.

bottom of page