top of page

Autismespectrumstoornis (ASS)

Wat is ASS ?

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verminderde kwaliteit van het sociaal contact en de sociale communicatie. ​

Personen met ASS verwerken de prikkels uit hun omgeving (alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen…) anders. Het is moeilijker voor hen om er een logisch geheel van te maken waardoor ze de wereld rondom zich op een andere manier begrijpen. 

 

Personen met ASS kunnen moeilijker inschatten wat de andere denkt, voelt, wil, verwacht, …. Hierdoor verloopt het contact met de andere vaak stroef of net te vlot. Het  kan bijzonder aanvoelen. Contacten met andere mensen vragen voor personen met autisme vaak meer bewuste inspanning.

​Mensen met ASS hebben baat bij duidelijkheid en voorspelbaarheid. Wat dit betekent in het dagelijks leven kan voor iedere persoon anders zijn. Vaak hebben mensen met ASS graag een duidelijke structuur binnen hun week, dag en activiteit. Ze hebben het meestal moeilijk met onverwachte veranderingen.

 

​Mensen met ASS zijn onderling erg verschillend. Als iemand ASS heeft, zegt dat iets over de manier waarop informatie in het brein verwerkt wordt. De diagnose van ASS op zich zegt niet zoveel over het ontwikkelingsniveau, karakter, temperament of interesses van een persoon. Veel mensen met ASS hebben een specifieke vaardigheid waar ze in uitblinken of een specifiek interessegebied.

 

Kinderen met ASS kunnen in ons centrum terecht als er problemen in de ontwikkeling zijn. Dit kan een achterstand zijn op vlak van verstandelijke ontwikkeling, taal en communicatie, psychomotore of sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Kinderen met ASS kunnen in ons centrum terecht voor zowel individuele als groepstherapie. ​Ook ouderbegeleiding maakt deel uit van het behandelaanbod.

Wegens een te lange wachtlijst is er een tijdelijke aanmeldingsstop voor kinderen met ASS.

bottom of page