top of page

Klachtenprocedure

Mondelinge opmerkingen of vragen

 • Voor gewone opmerkingen en vragen naar aanleiding van onze werking kan je je altijd richten tot het personeel.  Elke medewerker probeert zelf een onmiddellijk antwoord te formuleren, maakt afspraken met jou of stuurt je door naar een collega die de opmerking of vraag kan afwerken. 

 • Mondelinge klachten worden ook altijd besproken op het teamoverleg. Dan wordt bekeken of het afhandelen van de klacht voldoende is geweest of dat er bijkomende corrigerende maatregelen nodig zijn.

 • Als de medewerker die de opmerking kreeg op het moment van het gesprek met de persoon die de klacht indiende geen antwoord kon geven, deelt deze medewerker het antwoord na het teamoverleg mee.

 • Als het antwoord niet voldoet voor de persoon, wordt de persoon nogmaals geïnformeerd over de klachtenprocedure die gevolgd kan worden.

Mondelinge klacht
 • Als er een duidelijke ontevredenheid is, kan je een mondelinge klacht formuleren bij de algemene directie.

 • Op vraag van de directie of op jouw vraag wordt een overleg gepland rond de ingediende klacht. Deelnemers aan dit overleg kunnen zijn: jijzelf, de directie en eventuele andere betrokkenen. Indien je hier de voorkeur aan geeft, vindt het overleg enkel plaats tussen jijzelf en de algemeen directeur. Van het overleg wordt een beknopte schriftelijke weerslag bewaard.

 • De algemeen directeur onderzoekt de klacht. Zij beoordeelt de gegrondheid van de klacht en deelt de vooropgestelde oplossing binnen de dertig dagen aan jou mee.

 • Indien je niet akkoord gaat met deze oplossing kan je beroep doen op de interne klachtencommissie van het ARC (= één lid van de zorggebruikers en één lid van de Raad van Bestuur). Je richt dan een schriftelijke klacht aan de voorzitter van deze interne klachtencommissie (Caroline Van Damme, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen). Een andere optie is om een schriftelijke klacht neer te leggen volgens één van onderstaande procedures.

 • Alle klachten worden opgenomen in het klachtenregister.

 • Contactgegevens algemeen directeur: Céline de Bruyn - 03 237 25 29

Schriftelijke klacht

Een schriftelijke klacht kan ingediend worden op 4 manieren:

 • Een schriftelijke klacht bij de algemeen directeur van het ARC

  • Een schriftelijke klacht kan:

   • via mail: celine.debruyn@arc-reva.be

   • per brief ter attentie van de algemeen directie, die wordt afgegeven bij het onthaal of opgestuurd naar Antwerps Revalidatiecentrum vzw, Lange Elzenstraat 52-54, 2018 Antwerpen

  • Op vraag van de directie of op jouw vraag wordt een overleg gepland rond de ingediende klacht. Deelnemers aan dit overleg kunnen zijn: jijzelf, de directie en eventuele andere betrokkenen. Indien je hier de voorkeur aan geeft, vindt het overleg enkel plaats tussen jijzelf en de algemeen directeur. Van het overleg wordt een beknopte schriftelijke weerslag bewaard.

  • De algemeen directeur onderzoekt de klacht. Zij beoordeelt de gegrondheid van de klacht en deelt de vooropgestelde oplossing binnen de dertig dagen aan jou mee.

  • Indien je niet akkoord gaat met deze oplossing kan je beroep doen op de interne klachtencommissie van het ARC (= één lid van de zorggebruikers en één lid van de Raad van Bestuur). Je richt dan een schriftelijke klacht aan de voorzitter van deze interne klachtencommissie (Caroline Van Damme, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen). Een andere optie is om een schriftelijke klacht neer te leggen volgens één van onderstaande procedures.

 

 

 • Een schriftelijke klacht bij het departement Zorg

 

 • Een schriftelijke klacht bij de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg (oogg)

bottom of page