top of page

Gehoorstoornis (auditieve beperking)

Wat is een gehoorstoornis?

Mensen met een gehoorstoornis kunnen maar beperkt geluiden of stem horen en moeilijk spraak verstaan.

 

Een auditieve beperking kan aanwezig zijn van voor de geboorte. Het kan ook later ontstaan op elke leeftijd.

Er kunnen zich problemen voordoen in de gehoorgang, het middenoor, het binnenoor of van de gehoorzenuw tot aan de hersenen. Een combinatie van deze problemen kan ook. Gehoorverlies kan tijdelijk of blijvend zijn. Het kan variëren van mild tot matig, ernstig of doof. Het is in ieder geval belangrijk dat het gehoorverlies zo snel mogelijk wordt opgespoord en behandeld.

 

Dankzij de gehoortest bij baby's door Kind & Gezin kan een aangeboren gehoorverlies al in de eerste levensweken opgespoord worden. Een auditieve beperking, aangeboren of ontstaan in de eerste levensjaren, heeft steeds een invloed op het ontwikkelen van de taal en de spraak.

 

Een verworven gehoorverlies kan op latere leeftijd ontstaan om allerlei redenen bv. na ziekte, ongeval, lawaaitrauma of door een erfelijke aandoening. 

 

Het verminderd gehoor heeft steeds een invloed op het spraakverstaan, de communicatie en het emotioneel welzijn en kan sociale contacten verstoren.

 

Een gehoorverlies kan in vele gevallen aangepakt worden door medicatie of operatie.

Toch is het vaak nodig dat er voor een gepast hoorhulpmiddel wordt gekozen. We denken hierbij aan klassieke hoortoestellen, cochleair implantaten, BAHA’s (in het bot verankerd hoorapparaat), middenoorimplantaten of ABI’s (hersenstaminplant).

 

Op het ARC geven wij specifieke multidisciplinaire revalidatie aan personen met een gehoorverlies. We zetten in op het verbeteren van de communicatie, het auditief en het algemeen functioneren en het welzijn van deze kinderen en volwassenen.

 

We werken nauw samen met de audiologische diensten van de verschillende centra, verantwoordelijk voor de aanpassingen van de hoortoestellen of fitting van de cochleair implantaten. 

  

Wij zijn een Vlaams referentiecentrum voor revalidatie van kinderen met gehoorverlies die ontdekt zijn nav de neonatale gehoorscreening bij Kind en Gezin op 2 tot 4 weken oud. 

bottom of page