top of page

WIE ZIJN WIJ?

Over ons centrum

Het Antwerps Revalidatiecentrum is een multidisciplinair behandelingscentrum. Wij bieden gespecialiseerde hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een gehoorverlies, een autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen en/of ADHD en aan volwassenen (+18 jaar) met een gehoorverlies. Het revalidatieaanbod wordt afgestemd op de noden van het kind of de volwassene en zijn omgeving.


Binnen ons centrum wordt er interdisciplinair gewerkt. Tijdens de revalidatieperiode is er regelmatig overleg tussen de verschillende therapeuten. Er wordt vanuit de verschillende therapieën informatie doorgegeven aan de ouders en mits toestemming van de zorggebruiker ook aan de partner, de school en nauw betrokken zorgverleners.

Wij zijn een ambulant centrum dwz dat de zorggebruiker niet bij ons kan verblijven. De therapiesessies kunnen individueel en/of in groep doorgaan en ze kunnen variëren in duur (meestal één tot twee uur) en dit minstens 2 keer per week.


Om de zorggebruiker zo optimaal mogelijk te laten integreren in zijn omgeving werken we samen met de ouders, het gezin, de school, het CLB en andere hulpverleners.

Wij zijn geen diagnosecentrum. Voor diagnostisch onderzoek verwijzen wij door naar organisaties zoals het UKJA, het COS of privé initiatieven.

bottom of page