top of page

Mentale beperking

Wat is een mentale beperking?

Bij kinderen met een mentale beperking verloopt de ontwikkeling over de ganse lijn beduidend trager dan bij de leeftijdsgenoten. Hun taal en motoriek zijn vaak vertraagd of gestoord. Ze hebben veel meer oefening nodig voor het aanleren van basisvaardigheden en hebben moeite met het begrijpen van verhaaltjes, opdrachten of vragen. Sommige kinderen hebben problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes, in de sociale (zelf)redzaamheid of hebben gedragsmoeilijkheden. In ons revalidatiecentrum hebben we een belangrijke expertise opgebouwd met verschillende vormen van mentale beperking, waaronder het downsyndroom. 

 

Trisomie 21 of het syndroom van Down is een aangeboren aandoening die ontstaat door de aanwezigheid van een extra chromosoom 21 in de cellen van de baby. Elke persoon met Down is anders maar de ontwikkeling verloopt in het algemeen trager. Het kan voorkomen dat ze bepaalde medische problemen hebben (zoals bv. een hartafwijking, maag- en darmproblemen,...). Het is belangrijk om de ontwikkeling van het kind met Down vanaf jonge leeftijd goed op te volgen. Wanneer er een duidelijke ontwikkelingsachterstand blijkt te zijn, is het belangrijk om het kind en zijn directe omgeving ondersteuning te bieden op verschillende ontwikkelingsgebieden door een professioneel team. Met de juiste begeleiding, stimulansen en positieve invloed van zijn directe omgeving kunnen kinderen met Downsyndroom veel leren.

bottom of page